• Jan 01 Fri 2016 19:15
  • 玄機

 

 

曾小花 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

如果我是馬英九我會怎麼做?

怎麼做 很遺憾 我已經是站在人民的角度思考了

文章標籤

曾小花 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

文章標籤

曾小花 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

 

文章標籤

曾小花 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

文章標籤

曾小花 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

  • Nov 17 Sun 2013 01:10
  • 心得

 

 

曾小花 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

先說這暑假的日子

不外乎送便當送便當

文章標籤

曾小花 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

 

曾小花 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

文章標籤

曾小花 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

  

 

文章標籤

曾小花 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

1 23